Wat is Ergotherapie

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten. Wij zoeken samen met u naar mogelijkheden om de dagelijkse handelingen zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren in uw eigen woon- leef- en/of werkomgeving. U kunt hierbij denken aan problemen bij het aankleden, bestek hanteren, boodschappen doen, verplaatsen binnens- en buitenshuis, schrijven, huishoudelijke taken. Ook problemen bij het uuitvoeren van werk of hobby's kan een hulpvraag zijn voor de ergotherapie.

Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo werken we met kinderen, volwassenen en ouderen.

Ergotherapie bij kinderen

Ergotherapie bij volwassenen