Wat doen wij

Werkwijze van de ergotherapeut:
Na aanmelding zullen wij eerst informeren naar de hulpvraag waarvoor de ergotherapeut ingeschakeld wordt. Het is immers belangrijk om de zorg af te stemmen op de hulpvraag van de cliënt. Er wordt gekeken naar wat de cliënt belangrijk vindt. Dit wordt besproken tijdens de intake.
Hierna vindt er een observatie plaats van de dagelijkse activiteit om na te kunnen gaan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn. Bij kinderen zullen diverse onderzoeken gedaan worden om de hulpvraag en de achterliggende problematiek goed in kaart te kunnen brengen.
Indien nodig is er overleg met overige behandelaars en mensen uit de directe omgeving van de cliënt, echter alleen met instemming van de cliënt.
Hierna worden in samenspraak met de cliënt en/of de ouders de doelen voor de behandeling opgesteld en de manier waarop deze bereikt kunnen worden. Dit kan door het oefenen van bepaalde vaardigheden of samen zoeken naar oplossingen voor praktische problemen. 
Voor sommige oplossingen zijn hulpmiddelen of aanpassing van de woon-, studie en werkomgeving nodig. De ergotherapeut adviseert hierbij.

Wist u dat u ook zonder doorverwijzing bij ons terecht kunt. Wij zijn direct toegankelijk. Tenminste: als uw zorgverzekeraar dit toestaat.

Ergotherapie kan plaatsvinden in de praktijk, maar ook op de plek waar de problemen zich voordoen, zoals thuis of (incidenteel) op school/ werk.