Ergotherapie bij kinderen

Ergotherapie bij kinderen:

Kinderen kunnen problemen hebben met:

 • schrijven: moeite met het goed vasthouden van het potlood, moeite met het aanleren van de letters, een laag schrijftempo, schrijfkramp of een slecht leesbaar handschrift.
 • het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals veters strikken, met bestek eten, knippen, vouwen.
 • ontwikkelen van een voorkeurshand
 • goede zithouding
 • ruimtelijke oriëntatie en visuele waarneming
 • aandacht en concentratie, prikkelgevoeligheid

  De therapie kan bestaan uit:

 • het stimuleren van zintuiglijke en motorische ontwikkeling
 • het leren van praktische vaardigheden, zoals schrijven, knippen, aan- en uitkleden
 • het stimuleren van de spelontwikkeling
 • advisering van hulpmiddelen en voorziening en leren hiermee omgaan

    Effecten van de ergotherapiebehandeling kunnen zijn:

 • minder problemen op school
 • grotere zelfstandigheid bij de uitvoering van dagelijkse handelingen
 • betere ontwikkelingsmogelijkheden en ontplooiingskansen
 • meer zelfvertrouwen