Voorwaarden en regelingen

Privacybeleid

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze cliënten goed is geborgd. Ons privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@ergotherapievanlin.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06-53 53 75 87.

Via onderstaande link kunt u ons privacyreglement inzien:

http://www.ergotherapievanlin.nl/system/files/Privacyreglement%20Ergotherapiepraktijk%20Van%20Lin.pdf

 

 

 

 

Klachtenprocedure

Waar kan ik terecht met een klacht over een therapeut?

Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgaanbieder geregeld in de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz).


Bespreek uw klacht eerst met uw behandelend therapeut. Maak daarvoor een aparte afspraak zodat zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

 

Levert dit geen bevredigende oplossing dan kunt u voor het melden van een klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici (KLP); http://www.klachtenloketparamedici.nl/default.aspx